Закон РК «О гарантированной государством юридической помощи»

Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Cписки адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи

Адвокат көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеудің, құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерін бекіту туралы

Об утверждении размера оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур

Об утверждении Правил ведения учета гарантированной государством юридической помощи, адвокатами, предоставляющими такую помощь

Адвокаттармен көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Об утверждении правил учета гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом

Адвокат көрсеткен құқықтық консультация беру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алу қағидаларын бекіту туралы

Об утверждении формы соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы келісімнің нысанын бекіту туралы

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы есептердің нысандарын бекіту туралы

Об утверждении форм отчетов об оказании гарантированной государством юридической помощи

Об утверждении критериев качества оказываемой юридической помощи

Көрсетілетін заң көмегі сапасының критерийлерін бекіту туралы

Об утверждении перечня документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға тұлғалардың құқықтарын растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысу үшін адвокаттарды іріктеу критерийлері туралы ереже

Положение о критериях отбора адвокатов для участия в системе оказания гарантированной государством юридической помощи

Республикалық бюджет қаражаты есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудiң ережелерi туралы

Правила оплаты труда лиц, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь, учета юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с консультированием, защитой и представительством, а также размер оплаты его труда