«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»

Порядок получения лицензии на занятие адвокатской деятельностью

Об утверждении Положения о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов

Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережені бекіту туралы

О некоторых вопросах лицензирования адвокатской и нотариальной видов деятельности

Адвокаттық және нотариаттық қызмет түрлерін лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы

Об утверждении Правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью и О внесении изменения в Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 56 «Об утверждении Правил проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие адвокатской деятельностью и на право занятия нотариальной деятельностью»

Адвокаттық қызметпен айналысуға үмiткер адамдарды аттестаттаудан өткiзу қағидасын бекіту туралы және «Тағылымдамадан өткен және адвокаттық қызметпен айналысуға және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 27 қаңтардағы № 56 Қазақстан Республикасы Әділет министрінің бұйрығына өзгерістер енгізу туралы