Архивы за день: 14.01.2020

АҚПАРАТ

АҚПАРАТ

Қазақстан Республикасы сот сарапшыларының Республикалық палатасының ақпараты. Сот сараптамаларын тағайындау туралы шешім қабылдау кезінде ақпарат ретінде жарияланады. Қазақстан Республикасы Сот сарапшыларының республикалық Палатасының басқармасы (бұдан әрі — Палата)  «Сот-сараптама қызметі туралы» Заңның ережелерін, сондай-ақ Палата Жарғысының талаптарын бұзғаны үшін лицензия негізінде сараптама қызметін жүзеге асыратын бірқатар сарапшыларды Палатадан шығарды. АҚПАРАТ (жүктеу) ТІЗІМ (жүктеу)

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Информация Республиканской Палаты судебных экспертов Республики Казахстан. Публикуется для сведения при принятии решений о назначении судебных экспертиз. Правлением Республиканской Палаты судебных экспертов Республики Казахстан (далее – Палата), за нарушение норм Закона «О судебно-экспертной деятельности», а также требований Устава, из состава Палаты исключен ряд экспертов, осуществляющих судебно-экспертную деятельность на основании лицензии. ИНФОРМАЦИЯ (скачать) СПИСОК (скачать)